Учителя и родители

Instructions:

Vyřeš kvadratickou rovnici a zjisti, čemu se rovnají neznámé x1 a x2.

Ukázka úlohy

  
5.x2 - 10.x - 120=0/
=0
(x ).(x )=0
x1=
x2=

Řešení úlohy

5.x2 - 10.x - 120=0
x1=-4
x2=6

Řeš úlohy