Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Vyrieš kvadratickú rovnicu a zisti, čomu sa rovnajú neznáme x1 a x2.

Ukážka úlohy

  
-4.x2 + 8.x + 96=0/
=0
(x ).(x )=0
x1=
x2=

Riešenie úlohy

-4.x2 + 8.x + 96=0
x1=-4
x2=6

Rieš úlohy