Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Vyrieš kvadratickú rovnicu a zisti, čomu sa rovnajú neznáme x1 a x2.

Ukážka úlohy

  
-6.x2 + 18.x + 60=0/
=0
(x ).(x )=0
x1=
x2=

Riešenie úlohy

-6.x2 + 18.x + 60=0
x1=-2
x2=5

Rieš úlohy