Učitelé a rodiče

Vlastnosti největšího společného dělitele

  1. NSD(a,a) = a - idempotentnost
  2. NSD(a,b) = NSD(b,a) - komutativnost
  3. NSD(a,NSD(b,c)) = NSD(NSD(a,b),c) - asociativnost
  4. NSD(a,b) . nsn(a,b) = a . b (nsn je nejmenší společný násobek)

Jak řešit úlohu?

Největší společný dělitel (značený NSD) dvou celých čísel je největší číslo takové, které beze zbytku dělí obě čísla, tzn. největší číslo, jímž jsou obě čísla dělitelná.

Příklad: NSD(48,90) = 6

Ukázka úlohy

Kolik se rovná NSD(46,52)?

Tvá odpověď:

NSD(46,52) = ________.

Řešení úlohy

Kolik se rovná NSD(46,52)?

Tvá odpověď:

NSD(46,52) = 2.

Řeš úlohy