Učitelia a rodičia

Vlastnosti najväčšieho spoločného deliteľa:

  1. NSD(a,a) = a - idempotentnosť
  2. NSD(a,b) = NSD(b,a) - komutatívnosť
  3. NSD(a,NSD(b,c)) = NSD(NSD(a,b),c) - asociatívnosť
  4. NSD(a,b) . nsn(a,b) = a . b (nsn je najmenší spoločný násobok)

Ako riešiť úlohu:

Najväčší spoločný deliteľ (označujeme NSD) dvoch celých čísel je najväčšie číslo také, ktoré bez zvyšku delí obe čísla, tzn. najväčšie číslo, ktorým sú obe čísla deliteľné.

Príklad: NSD(48,90) = 6

Ukážka úlohy

Koľko sa rovná NSD(94,91)?

Tvoja odpoveď:

NSD(94,91) = ________.

Riešenie úlohy

Koľko sa rovná NSD(94,91)?

Tvoja odpoveď:

NSD(94,91) = 1.

Rieš úlohy