Учителя и родители

Vlastnosti největšího společného dělitele

  1. NSD(a,a) = a - idempotentnost
  2. NSD(a,b) = NSD(b,a) - komutativnost
  3. NSD(a,NSD(b,c)) = NSD(NSD(a,b),c) - asociativnost
  4. NSD(a,b) . nsn(a,b) = a . b (nsn je nejmenší společný násobek)

Instructions:

Největší společný dělitel (značený NSD) dvou celých čísel je největší číslo takové, které beze zbytku dělí obě čísla, tzn. největší číslo, jímž jsou obě čísla dělitelná.

Příklad: NSD(48,90) = 6

Ukázka úlohy

Kolik se rovná NSD(#1#,#2#)?

Tvá odpověď:

NSD(50,66) = #1#.

Řešení úlohy

Kolik se rovná NSD(#1#,#2#)?

Tvá odpověď:

NSD(50,66) = #1#.

Řeš úlohy