Nauczyciele i rodzice

Vlastnosti nejmenšího společného násobku

  1. nsn(a,a) = a - idempotentnost
  2. nsn(a,b) = nsn(b,a) - komutativnost
  3. nsn(a,b) = (a . b) / NSD(a,b) (NSD je největší společný dělitel)

Využití

nsn se používá například při sčítání nebo odečítání zlomků o různých jmenovatelích, kdy jmenovatel výsledku je nejmenším společným násobkem jmenovatelů sčítaných nebo odečítaných zlomků.

Instructions:

Nejmenší společný násobek (značený nsn) několika daných čísel je nejmenší kladné celé číslo, které je celočíselným násobkem všech daných čísel. Společný násobek dvou nebo několika čísel je takové číslo, které je násobkem každého z těchto daných čísel.

Příklad: nsn(48,90) = 720

Praca Próbka

Kolik se rovná nsn(#1#,#2#)?

Twoja odpowiedź:

nsn(4,4) = #1#.

pracy Rozwiązanie

Kolik se rovná nsn(#1#,#2#)?

Twoja odpowiedź:

nsn(4,4) = #1#.

RES Praca