Učitelia a rodičia

Vlastnosti najmenšieho spoločného násobku

  1. nsn(a,a) = a - idempotentnosť
  2. nsn(a,b) = nsn(b,a) - komutatívnosť
  3. nsn(a,b) = (a . b) / NSD(a,b) (NSD je najväčší spoločný deliteľ)

Využitie

nsn sa používa napríklad pri sčítaní alebo odčítaní zlomkov o rôznych menovateľoch, kedy menovateľ výsledku je najmenším spoločným násobkom menovateľov sčítaných alebo odčítaných zlomkov.

Ako riešiť úlohu:

Najmenší spoločný násobok (označujeme nsn) niekoľkých daných čísel je najmenšie kladné celé číslo, ktoré je celočíselným násobkom všetkých daných čísel. Spoločný násobok dvoch alebo niekoľko čísel je také číslo, ktoré je násobkom každého z týchto daných čísel.

Príklad: nsn(48,90) = 720

Ukážka úlohy

Koľko sa rovná nsn(14,4)?

Tvoja odpoveď:

nsn(14,4) = ________.

Riešenie úlohy

Koľko sa rovná nsn(14,4)?

Tvoja odpoveď:

nsn(14,4) = 28.

Rieš úlohy